Denetim Kurulunun Tedbir Kararı Hakkında

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 23.03.2019 tarihli Olağan Genel Şura toplantısında gündemin 9.maddesinde görüşülerek kontrol konseyinin ibra edilmemesi istikametinde alınan kararın iptali için açılan davada İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilmiş olan önlem kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 4. Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldığı 08.01.2020 tarihinde öğrenilmiştir. Bununla birlikte dava temelden devam etmektedir.

Kelam konusu önlemin kaldırılması kararı uyarınca birtakım basın yayın organlarında derneğimizin seçime gitme mecburiliği bulunduğu formunda haberler yapılmaktadır.

Kontrol heyeti üyelerinin aklanmamış olmaları kontrol heyeti üyeliklerinin devamına mahzur teşkil etmemektedir. Tüzükte aklanmama halinde kontrol şurasının misyonunun sona ereceğine ait bir karar bulunmamakta, Heyetin vazife müddetleri de sona ermediğinden misyonlarına devam etmektedirler. Kaldı ki kontrol konseyinin aklanmaması sonucu tüzüğümüze nazaran seçim kararı alınmasını gerektirmemektedir.

Ayrıyeten İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E. 2019/122 sayılı belgede 11.07.2019 tarihinde verilen Orta Karar’ın 2. unsurunun c bendinde, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin D.İş 2019/17 sayılı belgesinde verilen 12.04.2019 tarihli kararının 4. hususunda ve İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E. 2019/469 sayılı belgesinde birleşen davacı Okan Böke hakkındaki 25.06.2019 tarihli kararın 4. hususunda de açıkça karar altına alındığı üzere:

6100 sayılı yasanın 389. Unsuru uyarınca ; aklanmama halinde Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü’nün 87.22. hususuna nazaran 30 gün içinde seçim kararı alınmasına ait kararın icrasının tedbiren durdurulmasına

karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, HMK’nın 390. ve devam eden hususları yeterince, üstte bahsi geçen önlem kararları hakkında aksi istikamette bir karar verilmediği için bu kararlar yürürlükte ve geçerlidir. Bu kararlar ile Tüzüğün seçime gidilmesine ait kararının yürürlüğünü durduran ve hala geçerli olan bu kararlar, sırf idare şurası istikametinden değil, kontrol konseyi tarafından de bağlayıcıdır.  

Kontrol konseyi misyonuna devam etmektedir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.