Divan Kurulu Başkanlığı’ndan bildirilmiştir

Tüzüğümüzün seçimlerle ilgili 71, 74 ve 78 hususlarını üyelerimizin dikkatine sunmakta fayda görüyoruz. Bu suretle seçime katılan üyelerin oylarının geçersiz olmasının önlenmesi mümkün olacaktır.

KİMLİK SORMA
MADDE  71: Oyunu kullanmak isteyen üye sandık başına geldiğinde Genel Şura giriş kartı ile birlikte Kulüp kimlik kartı yahut resmi kimlik dokümanını göstermek zorundadır.

OY PUSULALARININ KULLANILIŞI
MADDE 74: Seçimlerde yalnız boş birleşik oy pusulaları ile Lider adayları ismine Divan Şurası Başkanlığı tarafından bastırılmış olan birleşik oy pusulaları kullanılır.

Basılı birleşik oy pusulaları üzerinde hiçbir değişiklik, ekleme, çıkarma ve işaret yapılamaz.

Boş birleşik oy pusulalarının geçerli olabilmesi için her organın üye ve yedek üye kısmına aday olmuş ya da aday gösterilmiş yarıdan bir fazla isim yazılması zaruridir.

Bir organ için birebir isim birden fazla yazılamaz.

Başkanlık için birden fazla isim yazılmış ise tüm isimler; öteki organ ve heyetlerde üye ve yedek üyeler için Tüzük’te belirlenen sayıdan fazla isim yazılırsa üstten aşağı hakikat sayılarak fazla yazılmış isimler yazılmamış sayılır. 

Başka bir deyişle boş birleşik oy pusulası (Beyaz liste) kullanmayı tercih eden üyeler, geçerli olabilmesi için;

Yönetim konseyi için en az : 6 İsim,
İdare şurası yedek üyeleri için en az : 4 İsim,
Kontrol şurası için en az : 3 İsim,
Kontrol şurası yedek üyeleri için en az : 3 İsim,
Disiplin konseyi için en az : 4 İsim,
Disiplin heyeti yedek üyeleri için en az : 3 İsim,
Sicil şurası için en az : 4 İsim,
Sicil konseyi yedek üyeleri için en az : 2 İsim yazmak zorundadırlar.

Eksik aday ismi ile düzenlenen oy pusulası geçersiz olur. Önerilen isimlerin aday olmuş yahut aday gösterilmiş üyelerden seçilmesi mecburidir.

OY PUSULALARININ ZARFLARDAN ÇIKARILMASI VE GEÇERLİ OY PUSULALARI
MADDE 78: Geçerli oy zarfları 77. hususta açıklandığı üzere belirlendikten sonra Divan Konseyi Başkanlığı zarfları teker teker açar ve zarflarla bunların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.

78.1) Geçersiz oylar;
78.1.1) Üzerinde Divan Heyeti Başkanlığının mühürü olmayan oy pusulaları,
78.1.2) Bir zarfın içinden başka renkte birden fazla basılı birleşik oy pusulası çıkarsa hepsi,
78.1.3) Bir zarfın içinden basılı birleşik oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş birleşik oy pusulası çıkarsa her ikisi de,
78.1.4) Bir zarfın içinden, üzerinde düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış, işaret konmuş olan basılı birleşik oy pusulası çıkarsa o oy pusulası,
78.1.5) Bir zarfın içinden çıkan boş birleşik oy pusulasının İdare Konseyi, Kontrol Şurası, Disiplin Şurası ve Sicil Konseyi dilimlerinde, o heyetin üye ve yedek üye  sayılarının yarısından az sayıda isim yazılmışsa o oy pusulası,
78.1.6) Bir zarfın içinden çıkan boş birleşik oy pusulasında Kulüp üyesi olmayan bireylerin isimlerinin yazılmış olması halinde o oy pusulası, geçersiz sayılır.
78.2) Geçerli Oylar;
78.2.1) Bir zarfın içinden tıpkı renkte birden fazla basılı birleşik oy pusulası çıkarsa biri,
78.2.2) Bir zarfın içinden bir basılı birleşik oy pusulası ile doldurulmamış bir boş birleşik oy pusulası çıkarsa, basılı birleşik oy pusulası geçerli sayılır.

11 Haziran 2022 tarihli seçim genel heyetinin Kulübümüze ve topluluğumuza güzel olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

A. Aykutalp Derkan
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Şurası Başkanı