Divan Kurulu’nun 06.05.2021 tarihli açıklaması hakkında

Galatasaray Spor Kulübü Divan Şurası Başkanlığı tarafından açıklanan 6 Mayıs 2021 tarihli yazıda, İdare Heyetimizin 05.05.2021 tarihinde kulübümüzün web sayfasında ilan edilen “Olağan Seçimli Genel Konsey Toplantısı İptali Hakkında” başlıklı yazısına atıf yapılarak, tüzüğümüzün 61. Hususu uyarınca seçim sürecinin Divan Şurası tarafından yürütülmesi gerektiği ve idari otoriteler tarafından 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası için şimdi rastgele bir karar verilmediği ve bu nedenle 22/29 Mayıs 2021 tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmenin hukuken mümkün olmadığı belirtilerek, 07.05.2021 günü saat 18.00’e kadar başvurmayı düşünen adayların hak kaybına uğramaması ismine tüzüğümüzün 61. Unsuru çerçevesinde seçim sürecine devam edileceği ileri sürülmüştür.

Tüzüğümüzün 99. Unsuruna nazaran Divan Konseyi, kulübümüzün en yüksek istişare heyetidir. Tekrar tüzüğümüzün 99.2 Unsuruna nazaran ise Divan Kurulu’nun asli vazifesi, İdare Kurulu’nun her türlü aktiflik ve tasarruflarını izlemek, İdare Kurulu’ndan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak ve gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte İdare Kurulu’na bildirmektir. Buna nazaran Divan Kurulu’nun, İdare Heyeti tarafından alınmış olan bir kararı yok sayması ve/veya İdare Şurası tarafından alınan bir kararın hilafına hareket edeceğini açıklaması tüzüğümüzün amir kararlarına aleni terslik teşkil etmektedir.

İdare Şuramız tarafından alınan Seçimli Genel Şura Toplantısı’nın iptaline dair karar, seçimin meşruiyetini gölgelememek tersine ilerleyen günlerde seçimin sistemli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük prensibine uygun olarak yapılabilmesini tesis etmek maksadıyla alınmış olup, bu kararın münasebetleri tüm detaylarıyla 05.05.2021 tarihinde kulübümüzün web sayfasında ilan edilen yazıda açıklanmıştır.

Bu nedenle, Galatasaray Spor Kulübü Divan Heyeti Başkanlığı’nın, İdare Heyetimiz tarafından alınmış olan 05.05.2021 tarihli karara uygun olarak hareket etmesi ve tüzüğümüzün 61. Hususunda kendilerine atfedilen seçim sürecini yürütme vazifesini, idari otoriteler tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak olan idari önlemlere nazaran İdare Şuramız tarafından belirlenecek olan yeni seçim tarihlerine nazaran yerine getirmesi gerektiğini hürmetle arz ederiz.

Saygıdeğer Genel Şura Üyelerimize duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü