DOKUZUNCU KISIM – YÜRÜRLÜK VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü

DOKUZUNCU KISIM
YÜRÜRLÜK VE SÜREKSİZ KARARLAR

SÜREKSİZ HUSUSLAR
HUSUS G1: Bu Tüzük Genel Şura tarafından kabulüyle yürürlüğe girer.
Fakat;
G1.1) Genel Heyetin oluşumuna ait antaya escort 23. husus işbu Tüzük’ün kabulünü izleyen takvim yılından itibaren yürülüğe konulur,
G1.2) Seçime ait kararlar olağan ya da inanılmaz olarak yapılacak birinci seçim Genel Konseyinden itibaren yürürlüğe serik escort bayan konulur,
G1.3) Bu Tüzük’le sonlandırılan yahut ortadan kaldırılan haklara ait eski Tüzük kararları 31.12.2011 tarihine kadar yürürlükte kalır,
G1.4) Bu Tüzük yürürlüğe girinceye kadar yapılmış olan üyelik side escort bayan müracaatları geçerliliğini koruma eder, lakin üyeliğe kayıt yürürlüğe giren Tüzük uyarınca yapılır.
G1.5) Bu Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarihte halihazırda kaydı kapalı olan üyelere İdare Konseyi tarafından Kulübe bildirilmiş son adreslerine aidat borçlarını ödemeleri için noter vasıtası ile tebligat yapılır; 31.12.2011 tarihine kadar ödemesini gerçekleştirmeyen üyelerin üyelikleri düşer.