Mobil oyunlardaki reklamlar hedefleme açısından daha etkili olabilir

Mobil oyunların kullanıcı sayısı artarken bu mecra üzerinden ulaşılabilecek kitleler de buna paralel yükseliyor. Sanılanın aksine etkileşimi yüksek olan bu kitle için iyi bir strateji ile doğru hedefleme yapılabilir.