Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı hakkında

Derneğimizin 18.05.2021 tarihli İdare Konseyi Toplantısı’nda alınan karar gereği, Türk Uygar Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili hususları yeterince, kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL ŞURA TOPLANTISI” yasal şartlar çerçevesinde, yetkili mercilerin müsaade vermesi kuralıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, kâfi çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü tıpkı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Hürmetlerimizle,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
İdare Heyeti

Gündem

 • Açılış,
 • Genel Konsey Başkanlık Divanı’nın oluşması,
 • Seçimler;
  • Kulüp Lideri
  • İdare Şurası asıl ve yedek üyeleri 
  • Kontrol Konseyi asıl ve yedek üyeleri 
  • Disiplin Heyeti asıl ve yedek üyeleri
  • Sicil Konseyi asıl ve yedek üyeleri   
 • Kapanış