Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı İptali Hakkında

13 Nisan 2021 tarihli İdare Konseyi toplantısında Tüzüğümüzün 27. unsuru uyarınca birinci toplantısı 22 Mayıs 2021, kâfi çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 29 Mayıs 2021 tarihinde olmak üzere Olağan Seçimli Genel Şura Toplantısı yapılmasına karar verilmiş ise de;

 

  • Karar tarihinden sonra Vilayet Genel Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15.04.2021 tarihli ve 32 sayılı toplantısında, Sivil toplum kuruluşlarının genel konsey da dahil olmak üzere, yapacakları her türlü geniş iştirakli aktifliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar müsaade verilmemesine karar verilmiştir.  

 

  • Pandemi ile ilgili son gelişmelere istinaden 27.04.2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile kısmi kapanma önlemlerine yeni tedbirler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar başta sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması dahil olmak üzere ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiştir. 

 

  • Tüzüğün Dördüncü Kısım “Seçim Öncesi İşleri” başlığı altında düzenlenen 61. unsuru gereği  Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı Genel Konseye katılma hakkına sahip olan en az 100 üyenin imzası ile adaylık müracaatında bulunacak kişiyi Divan Heyeti Başkanlığına önermesi ve önerilen Lider adayının İdare Şurası, Kontrol Heyeti, Disiplin Heyeti ve Sicil Şurasında misyon alacak  asil ve yedek üyelerin listesini imzalayarak en geç Seçim  Genel Konseyi birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün evvel saat 18:00’a kadar imza karşılığında Divan Şurası Başkanlığına teslim yükümlülüğü bulunmaktadır.  Tüzük kararı nedeniyle Lider adayları bu yükümlülüklerini 7 Mayıs 2021 saat 18:00’e kadar yerine getirmeleri gerekmekte olup bu süreç TAM KAPANMA dönemi içine denk gelmektedir. 

 

  • Bununla birlikte Tüzüğümüzün 27. unsuru gereği seçimli genel heyet toplantılarının Mayıs ayının ikinci yarısında hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılma mecburiliği bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ise kapanma önlemlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir. 

Kelam konusu idari önlemler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık müracaatlarının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük kararlarına uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında iştirakçi sayısının hasebiyle temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda genel şura yapılabilmesi ismine, üstte zikredilen seçimli olağan genel şura toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari önlemler göz önünde bulundurularak pandemi şartlarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir. 

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü