Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tüzüğümüzün 26. unsuru mucibince, Kulübümüzün “Yıllık Olağan Genel Heyet Toplantısı”nın aşağıdaki gündemle 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00 …

Posted On