Uşak Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son…

Uşak Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Ofis İşçisi, Müdafaa ve Güvenlik Çalışanı, Teknisyen ve Paklık Vazifelisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından takımlara ait görevlendirme yapacak olan kurum tekrar en az KPSS 60 puan kaidesi arıyor. Müracaat tarihi ve kaidelerine ait merak edilen öteki tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

BAŞVURU BİÇİMİ VE TARİHİ

Uşak Üniversitesi işçi alımı müracaatları 8 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar 22 Haziran 2022 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı unsurundaki yaş kaidelerini taşımak,

3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

4- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

5-  Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, mahzur olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler,

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9-  İş deneyimleri ilan kaidelerinde belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

10-  Başvuracak adayların çalışma müddetlerini Toplumsal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

11- Müracaatlarda ‘’Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik’’ kararları uygulanır.

12- Yapılacak misyon gereği yerleşke dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

13- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla takıma müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

14- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

15- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideler aranır.

16- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

17-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her evresinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

18- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.