Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Tüzüğümüzün 26. hususu mucibince, Kulübümüzün “Yıllık Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın” aşağıdaki gündemle 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda, kâfi çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 31 Mart 2018 Cumartesi günü tıpkı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Konsey Başkanlık Divanı’nın oluşması,

4. Kulüp lideri ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5. Faaliyet raporunun sunulması,

6. Kontrol Konseyi raporunun okunması,

7. Raporlar hakkında görüşme,

8. İdare Kurulu’nun Mali ve Yönetimsel bakımdan aklanmasının başka farklı görüşülerek karara bağlanması,

9. Kontrol Konseyi’nin aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10. Disiplin cezası alan üyelerin, müracaatlarının görüşülüp farklı başka karara bağlanması,

11. 2018 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

12. Dilekler.

 

 

Tüzüğümüzün 25.-26.-27. ve 28. husus asıllarına nazaran ve tüzüğümüzün 31.maddesi yeterince Yıllık Olağan ve Harikulâde Genel Heyet toplantılarına katılacak, mali vecibelerini yerine getirmiş üyelerimizin isim listesi  için 

 

24-31 Mart 2018 tarihinde yapılacak Yıllık Olağan Genel Heyet Toplantısı öncesinde “Yıllık Olağan Genel Konsey Raporları” tüzüğümüz mucibince sitemize yüklenerek üyelerimizin değerlendirmesine sunulmuştur. Kulüp üyelerimize açık olan raporlara giriş için gerekli şifre, üyelerimizin kulüp kayıtlarında bulunan cep telefonlarına SMS olarak gönderilmiştir. Raporlara www.galatasaray.org/genelkurul2018 adresinden ulaşılabilir.