Balıkesir Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile personel arıyor! İşte kadrolar ve kontenjanlar

Balıkesir Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Tekniker, Teknisyen, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Sürücü ve Paklık Görevlisi takımlarına işçi alımı yapılacağı açıklandı. Müracaat kuralları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum adaylardan en az lise mezunu olma kuralı arıyor. İşte müracaat sürecine ait merak edilen ayrıntılar….

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Balıkesir Üniversitesi işçi alımı müracaatları 20 Haziran 2022 itibari ile başlayıp, 4 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine gerekli dokümanlar ile birlikte şahsen yahut posta yolu ile müracaatlarını tamamlamaları gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER

1- Fotoğraflı müracaat formu. 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2O2Oyılı KPSS sonuç evrakı.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.)

5_ Başvurulan unvanda isteniyor ise iş deneyimini gösterir onaylı belge/ iştirak belgesi/ sertifika.

6- Daha evvel çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir doküman.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Tercih edilecek durumun karşısında yer alan koşulları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri vakit evrakın geçerlilik mühletinin dolmamış olması gerekir.)

  • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi 10/06/2OO4 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda yer alan kaideleri taşımak.

  • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  • Nöbet yöntemi çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması.

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

  • Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların mukaveleleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ